Tjänster med ett helhetsåtagande

Vi gör det möjligt för våra kunder att fokusera på sin kärnverksamhet. Med ett dedikerat team hanterar Ework en eller flera av våra kunders behov av konsultinköp. Vi ser till att våra kunder ökar kvaliteten och sänker kostnaderna vid sina konsultinköp. Detta samtidigt som de minskar riskerna, får bättre kontroll och förkortar anställningstiden med ökad efterlevnad.

Vi skapar skräddarsydda lösningar för att driva våra aktiviteter och insatser på ett smidigt och effektivt sätt. Att skapa ett hållbart och transparent partnerskap påskyndar våra kunders tillväxt och affärsutveckling.


Kontakta oss

cp card image

Våra MSP-lösningar

Med våra MSP-lösningar (Managed Service Provider) gör vi det möjligt för våra kunder att dra nytta av ökad effektivitet och minskade risker genom att kanalisera leverantörer via Ework. Genom att konsolidera leverantörsbasen med färre direkta leverantörer kan de fokusera på sin kärnverksamhet. Vi tar hand om jämförande analyser, on- och off-boarding, bakgrundskontroller och att utvalda leverantörer följer regelverken. Detta resulterar i kostnads- och tidsbesparingar, smidig leverantörshantering och rapportering, samt en enda kontaktpunkt. Vi kan hantera alla leverantörer eller ett visst antal leverantörer, beroende på våra kunders behov.

cp card image

Outsourcing av rekryteringen 

Vi tillhandahåller flexibla och skalbara rekryteringslösningar som täcker hela processen. Vi kan arbeta med både vår egen eller med kundens egna personal, teknik, metoder och rapportering. Vi skräddarsyr lösningen efter kundens behov, och kan inkludera allt från att attrahera och göra ett urval av kandidater till onboarding. Genom att samarbeta med Ework som rekryteringspartner frigörs tid från personalavdelningen som kan fokusera på strategiska mål.

Våra outsourcing lösningar inkluderar

On-Demand

Baserat på individuella avtal med en leverantör som känner till kunden, processerna och det önskade resultatet. Kontraktet specificerar ett definierat antal roller inom en definierad tidsperiod.

Funktion

Genom att ta ansvar för en definierad del av våra kunders rekryteringsbehov (t.ex. IT-avdelningen eller en hel division av organisationen).

Komplett

Våra konsulter leder och tar ansvar för hela den interna rekryteringsfunktionen.