Tjänster med ett helhetsåtagande

Vi gör det möjligt för våra kunder att fokusera på sin kärnverksamhet. Med ett dedikerat team hanterar Ework en eller flera av våra kunders behov av konsultinköp. Vi ser till att våra kunder ökar kvaliteten och sänker kostnaderna vid sina konsultinköp. Detta samtidigt som de minskar riskerna, får bättre kontroll och förkortar anställningstiden med ökad efterlevnad.

Vi skapar skräddarsydda lösningar för att driva våra aktiviteter och insatser på ett smidigt och effektivt sätt. Att skapa ett hållbart och transparent partnerskap påskyndar våra kunders tillväxt och affärsutveckling.


Kontakta oss

Kvinna pratar i mobiltelefon

Våra MSP-lösningar

Med våra MSP-lösningar (Managed Service Provider) gör vi det möjligt för våra kunder att dra nytta av ökad effektivitet och minskade risker genom att kanalisera leverantörer via Ework. Genom att konsolidera leverantörsbasen med färre direkta leverantörer kan de fokusera på sin kärnverksamhet. Vi tar hand om jämförande analyser, on- och off-boarding, bakgrundskontroller och att utvalda leverantörer följer regelverken. Detta resulterar i kostnads- och tidsbesparingar, smidig leverantörshantering och rapportering, samt en enda kontaktpunkt. Vi kan hantera alla leverantörer eller ett visst antal leverantörer, beroende på våra kunders behov.

För högsta effektivitet vid hantering av konsulter och partnerföretag erbjuder vi vårt system Verama Vendor Managment System (VMS). 

Verama VMS

Optimera hanteringen av dina tjänster

Systemet för leverantörshantering (Vendor Management System, VMS) är en kraftfull plattform för att hantera leverantörer. Det hjälper våra kunder att hantera hela processen från upphandling till betalning (P2P), inklusive att skapa förfrågningar, välja kandidater, kontrakt, tid- och kostnadsrapporter.

Lägre kostnader

Se till att du betalar marknadspriser för din pool av talanger och skär ner på administrativa utgifter. Förenkla genom att flytta all P2P online.

Komplexa insikter

Få tillgång till realtidsinsikter för snabbare beslutsfattande. Håll koll på utgifter, distribution, kompetens och mer. Låt vår data optimera din verksamhet.

P2P-hantering

Hantera hela processen från upphandling till betalning (producre-to-pay, P2P), inklusive skapandet av förfrågningar, urval av konsulter, hantering av kontrakt och analys av tid- och kostnadsrapporter.

Ökad effektivitet

Konsolidera alla processer i en plattform och få tillgång till kraftfull dataanalys för enkelt beslutsfattande.

Efterlevnad

Leverantörsramavtal, godkännandeprocesser, prislistor med mera lagras i enlighet med GDPR.

Öppen marknadsplats

Verama låter dig arbeta med vilken leverantör som helst på den öppna marknaden. Kombinera dina egna godkända leverantörer med konsulter.

Begär en demo

Gå till Verama VMS

220310_EWORK_D1_1734

Outsourcing av rekryteringen 

Vi tillhandahåller flexibla och skalbara rekryteringslösningar som täcker hela processen. Vi kan arbeta med både vår egen eller med kundens egna personal, teknik, metoder och rapportering. Vi skräddarsyr lösningen efter kundens behov, och kan inkludera allt från att attrahera och göra ett urval av kandidater till onboarding. Genom att samarbeta med Ework som rekryteringspartner frigörs tid från personalavdelningen som kan fokusera på strategiska mål.

Våra outsourcing lösningar inkluderar

On-Demand

Baserat på individuella avtal med en leverantör som känner till kunden, processerna och det önskade resultatet. Kontraktet specificerar ett definierat antal roller inom en definierad tidsperiod.

Funktion

Genom att ta ansvar för en definierad del av våra kunders rekryteringsbehov (t.ex. IT-avdelningen eller en hel division av organisationen).

Komplett

Våra konsulter leder och tar ansvar för hela den interna rekryteringsfunktionen.