Vastuullisuutemme

Vastuullisuutemme sisältää kestävien liiketoimintakäytäntöjen integroinnin arvoketjuun. Tämä on mahdollista kestävyyteen liittyviä riskejä vähentämällä, sekä prosessien, työkalujen ja koko organisaation jatkuvalla kehittämisellä.

220311_EWORK_D2_3469

Kestävyys

Ework Group on noudattanut YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita vuodesta 2017. Olemme sitoutuneet sisällyttämään YK:n Global Compactin kymmenen periaatetta strategiaamme, käytäntöihimme ja toimintatapoihimme, sekä luomaan yhtenäisen ja jatkuvan parantamisen kulttuurin. Olemme lisäksi sitoutuneet osallistumaan yhteistyöprojekteihin, jotka edistävät YK:n laajempia kehitystavoitteita, erityisesti kestävän kehityksen saralla. Eworkin vuosittainen vastuullisuusraportti antaa tietoa tavoitteiden edistymisestä. 

Ework Group Environmental Policy →

Ework Sustainability Report 2022 →

Pyrimme pienentämään hiilijalanjälkeämme keskittyen tavaroiden ja palveluiden kestävään hankintaan, sekä vähentämällä sähkönkulutusta, jätettä ja liikematkustamista. 

ISO 14001 certificate →

data-policy-and-gdpr

Tiedonhallinta ja GDPR 

Olemme sitoutuneet suojaamaan työntekijöidemme, asiakkaidemme, kumppaneidemme ja asiantuntijoidemme yksityisyyttä ja luottamuksellisuutta. Tietojesi turvallisuus on meille tärkeää.

Ework Group Privacy Policy →

ISO 27001 certificate →

220311_EWORK_D2_3208

Laatu

Haluamme vastata sidosryhmiemme laatuodotuksiin. Toimintaamme ohjataan osana laadunhallintajärjestelmää, joka perustuu kansainvälisen ISO 9001 -standardin vaatimuksiin. Ework Group on sertifioitu vuodesta 2022 lähtien. 

Ework Group Quality Policy →

ISO 9001 certificate →

code-of-conduct

Code of Conduct

Haluamme kaikkien yhteistyökumppaneidemme; asiakkaiden, toimittajien ja konsulttien toimivan käytäntöjemme mukaisesti.

Ework Group Code of Conduct →

Code of Conduct for Suppliers →

Whistleblowing-ilmoituskanava

Tuemme kestäviä ja eettisiä liiketoimintakäytäntöjä, sekä meillä on nollatoleranssi korruptiota ja väärinkäytöksiä kohtaan. Pidämme tärkeänä, että kaikki Ework Groupia edustavat kertovat tilanteista, jotka eivät ole toimintaohjeidemme ja käytäntöjemme mukaisia tai rikkovat lakia. Niin ulkopuoliset tahot kuin Eworkin työntekijätkin voivat raportoida tilanteista verkossa Whistleblowing Service -ilmiantokanavan kautta. Se on anonyymi ja kaikille avoin kanava. 

Report a breach via the whistleblowing platform →

Ework Group AB
Other Ework Group companies

Palautteesi on tärkeää

Haluamme varmistaa tekevämme asiat hyvin, joten otamme mielellämme vastaan palautteesi – niin kehut, risut kuin parannusehdotuksetkin.