Bli en del av den moderna arbetskraften idag.

Bli en del av
den moderna
arbetskraften idag.

En teknisk revolution är på väg att förändra vårt sätt att leva, arbeta och göra affärer. I en värld med ökad konkurrens och färre fast anställda, hjälper vi företag och konsulter att nå sin fulla potential.

Sök alla uppdrag

2022

Nya förfrågningar
(Q4 2016)

4424

Offerter
(Q4 2016)

2076

Nya kontrakt
(Q4 2016)

3664

Förlängda kontrakt
(Q4 2016)

5740

Kontrakt totalt
(Q4 2016)Årsredovisning 2016

Teknologisk revolution, bubblande marknad & hur du tänker utanför boxen. Kom in i vår värld.

Läs mer

Eworkbarometern 2017

Undersökningen ger en unik inblick i den nordiska konsultmarknaden och speglar dess förväntningar, drivkrafter och uppfattningar.
*Undersökningen är skriven på engelska

Läs mer

Konsultlösningar som lönar sig.
Värde i kvalitet
4,6/5
Värde i tid
45%
Värde i pengar
10%
Konsult

500 förfrågningar – per månad

Vi har cirka 160 nationella och internationella företag, myndigheter och organisationer bland våra kunder. Varje månad får vi cirka 500 nya förfrågningar om konsulthjälp.

Läs mer >

Nyckeln till framgång

Vi har lång erfarenhet och vi vet vad som krävs för att du ska ha bättre möjligheter som konsult. Det omfattar bland annat att hålla din profil uppdaterad, skicka in din ansökan så fort som möjligt och se till att är väl förberedd inför intervjun.

Läs mer >

Hur det fungerar

Börja med att skapa ett konto med hjälp av registreringsformuläret eller från ditt LinkedIn-konto. Det kostar inget att registrera sig och du förbinder dig inte till någonting. Du kan ha flera profiler på ditt konto, vilket är en fördel eftersom det kanske finns flera typer av uppdrag som intresserar dig.

Läs mer >

Kundlösningar

Konsultförmedling

Enkel och smidig konsultförmedling där det enskilda konsultbehovet står i centrum. Vi hjälper dig med bästa kompetens till bästa pris. En vanlig samarbetsform där konsultbehovet inte är så omfattande.

Läs mer >

Konsultförsörjning

Ökar ditt konsultbehov kan Ework fungera som en del av den löpande konsultförsörjningen. Vi sätter upp ett ramavtal för bättre styrning och kontroll på inköpen. På det sättet kan vi ta ett helhetsansvar genom att hantera alla konsulter vid sidan av leverantörerna med egna ramavtal.

Läs mer >

Outsourcad konsultförsörjning (CSO)

För dig som större konsultköpare har vi tagit fram outsourcingtjänsten Consultant Sourcing Office, CSO. En modell som vi framgångsrikt har introducerat på den nordiska marknaden. Vi fungerar som din operativa inköpsfunktion för hela eller en avgränsad del av konsultbehovet. Du får en lägre total kostnad och en total överblick och kontroll över din konsulthantering.

Läs mer >

Vi stödjer Barncancerfonden i jul.