EU-parlamentet antar historisk AI-lag med fyra riskklasser

EU-parlamentet har röstat igenom banbrytande lagstiftning om artificiell intelligens (AI), vilket innebär att AI nu delas in i fyra riskklasser. Viss AI förbjuds helt på grund av dess påstådda hot mot mänskliga rättigheter.

Den nya lagstiftningen är den första inom EU om hanteringen av AI och är också den första av sitt slag globalt. Lagen markerar ett betydande steg mot att hantera de potentiella risker och konsekvenser som är förknippade med AI. Med ett stort stöd från medlemsländerna antogs lagstiftningen med en överväldigande majoritet i EU-parlamentet.

De nya reglerna klassificerar AI i fyra riskklasser för att diktera dess användning. Till exempel förbjuds system som "social poängsättning" på grund av deras hot mot mänskliga rättigheter. Generativ AI måste också följa stränga regler för att säkerställa transparens och undvika manipulation av verkliga bilder och videor.

Dessa regler förväntas vara fullt genomförda till 2026. Företag som bryter mot dem riskerar böter på upp till sju procent av sin globala omsättning.

Sammanfattningsvis markerar dessa nya regler ett viktigt steg mot att säkerställa en ansvarsfull användning av AI inom EU och sätter standarder för global AI-styrning.

De fyra olika klasserna och vad de innebär:

"Oacceptabel risk" handlar om när AI anses utgöra ett hot mot människors säkerhet, försörjningsmöjligheter och rättigheter och kommer att förbjudas. Till exempel AI-system för "social poängsättning."

Som "hög risk" räknas AI-system som används inom kritisk infrastruktur, utbildning, anställning, eller i samband med migration, asyl och gränskontroll. Dessa AI-system kommer att omfattas av "strikta skyldigheter" innan de släpps ut på marknaden. Brottsbekämpning bedöms ligga på denna risknivå.

"Med begränsad risk" avses exempelvis chattbotar, där ett krav är att användarna ska vara medvetna om att de interagerar med en maskin.

Vid "minimal risk" ska fri användning tillåtas, som vid AI-stödda tv-spel eller skräppostfilter.