Aktien

Total Shareholders Return

Största aktieägarna

Aktieägare 30 june 2022

Antal aktier Röster & kapital
Investment AB Arawak* 6 760 358 39,2%
Magnus Berglind 2 820 000 16,6%
Protector Forsikring ASA 1 737 682 10,1%
Katarina Salén, private and through company 473 962 2,8%
Patrik Salén with family and through company 397 500 2,4%
Avanza Pension 383 541 2,2%
Karin Schreil through company 252 000 1,5%
Thomas Wernhoff 200 000 1,2%
Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag 183 328 1,1%
Claes Ruthberg 160 000 0,9%
Summa 13 268 371 77,8%
Övriga 3 871 304 22,2%
Total 17 239 675 100%

Analytiker

Analytiker som följer Ework Group. 

Investmentbank/Analysföretag  Analytiker
ABG Sundal Collier Simon Granat