Finansiella tjänster

PayExpress stärker våra relationer genom lösningar inom finansiering av leverantörskedjan, försäkring och valutaväxling. För att attrahera topptalanger är det viktigt att erbjuda attraktiva kommersiella villkor. Våra lösningar tillåter organisationer och företag med långa betalningsvillkor eller höga försäkringskrav att förbli attraktiva för små och medelstora leverantörer som kräver kort betalningstid. En högre tillgänglighet på leverantörer innebär bättre priser och ökad tillgång till duktiga konsulter.Kontakta oss

cp card image

Betalningar

Finansiering av leverantörskedjan gör det möjligt att behålla starka relationer med dina partners genom tidiga betalningsprogram Vi föreslår lösningen i kombination med attraktiva villkor.

cp card image

Försäkring

Vi erbjuder transaktioner och kundfokuserade lösningar som skyddar mot risker och tillför värde till ditt företag med pålitliga tjänster.

cp card image

Valutaväxling

Vi vet vikten av att ha utländska leverantörer i en global ekonomi, vilket kräver skräddarsydda valutalösningar. Vi har de erbjudanden som gör det möjligt för din verksamhet att växa.