Dokument från bolagsstämmor

   

  Årsstämma 2022

   

  Extra bolagsstämma 2022

  Årsstämma 2021

  Eworks årsstämma 2021 ägde rum den 28 april 2021.

  Kallelse till extra bolagsstämma
  Styrelsens utdelningsförslag och utdelningsyttrande
  Revisorsyttrande
  Fullmaktsformulär
  Formulär för poströstning
  Styrelsens redogörelse enl 18.6 ABL
  Valberedningens förslagsdokument
  Stämmokommuniké extra bolagsstämma
  Protokoll extra bolagsstämma
  Årsredovisning 2019

   

  Årsstämma 2020

  Kallelse till Årsstämma
  Bolagsordning
  Information om föreslagna ledamöter
  Styrelsens redovisning inför årsstämman 2020
  Valberedningens förslagsdokument
  Valberedningsinstruktion
  Formulär för poströstning
  Fullmaktsformulär
  Revisorsyttrande
  Stämmokommuniké 2020
  Protokoll Årsstämma

   

  Årsstämma 2019

  Kallelse till årsstämma
  Fullmaktsformulär
  Dagordning
  Valberedningens förslag
  Årsredovisning 2018
  Styrelsens redovisning inför årsstämman 2019
  Information om föreslagna ledamöter
  Revisorsyttrande

   

  Årsstämma 2018

  Kallelse till årsstämma
  Fullmaktsformulär
  Dagordning
  Valberedningens förslag
  Revisorsyttrande
  Årsredovisning 2017
  Bolagsordning i föreslagen lydelse
  Styrelsens redovisning inför årsstämman 2018
  Information om föreslagna ledamöter
  Stämmokummuniké 2018