Vårt ansvar

Vårt ansvar inkluderar att integrera hållbara affärsmetoder genom hela värdekedjan. Detta genom att minska hållbarhetsrisker, ta vara på möjligheter och att stadigt förbättra sund styrning, efterlevnad, processer, verktyg och organisation.

220311_EWORK_D2_3469

Socialt ansvar

Ework Group signerade FN:s Global Compact 2017. Vi har åtagit oss att införliva de tio principerna i FN:s Global Compact i vår strategi, policyer och procedurer, och att etablera en kultur av integritet och ständiga förbättringar. Vi är också engagerade i att engagera oss i samarbetsprojekt som främjar FN:s bredare utvecklingsmål, särskilt målen för hållbar utveckling. Ework Groups årliga hållbarhetsrapport är vår kommunikation om framsteg.

Ework Group Environmental Policy →

Ework Hållbarhetsrapport 2021 →

Vi strävar efter att minska vårt miljöavtryck och göra en positiv inverkan genom att fokusera på hållbar upphandling av varor och tjänster, och genom att minska vår egen energianvändning, avfall och affärsresor.

ISO 14001 certificate →

data-policy-and-gdpr

Datapolicy och GDPR 

Vi är engagerade och dedikerade till att skydda integriteten och sekretessen för alla anställda, kunder, partners och konsulter. Säkerheten för dina uppgifter är vår prioritet.

Ework Group Privacy Policy →

ISO 27001 certificate →

220311_EWORK_D2_3208

Kvalitet

Vi strävar efter att möta våra intressenters förväntningar. Våra insatser styrs som en del av vårt kvalitetsledningssystem baserat på kraven i den internationella ISO 9001-standarden, certifierad sedan 2022.

Ework Group Quality Policy →

ISO 9001 certificate →

code-of-conduct

Uppförandekod

Vi förväntar oss att alla våra affärsrelationer: kunder, leverantörer och konsulter anpassar sin verksamhet därefter.

Ework Group Code of Conduct →

Code of Conduct for Suppliers →

Visselblåsartjänst

Vi stödjer hållbara och etiska affärsmetoder och har en nolltoleranspolicy mot korruption och tjänstefel. Det är viktigt för alla som representerar Ework Group att säga ifrån i situationer som inte är i linje med vår uppförandekod eller policyer, eller som bryter mot lagen. Både externa parter och anställda i Ework Group kan använda onlinesystemet Whistleblowing Service. Den är anonym och tillgänglig för alla.

Rapportera via visselblåsartjänsten →

Ework Group AB

Övriga Ework Group companies

Din feedback

Vi gör vårt bästa för att göra rätt saker och därför är vi intresserade av att höra från dig – antingen om du har beröm, klagomål eller förslag.